SVEA-Sveriges Elevråd har bytt namn till Elevernas riksförbund

Vill du kontakta Elevernas riksförbund?

Vi älskar åsikter och tankar om skolan! Skicka dina tankar och åsikter till info@elevernasriksforbund.se

Går du i övre grundskolan eller gymnasiet och vill vara med i arbetet för en bättre och mer demokratisk skola? Anslut ditt elevråd till Elevernas riksförbund!

Engagerad.se var Sveriges elevråd – SVEAs bloggsida, SVEA har nu bytt namn till Elevernas riskförbund. Engagerad.se fanns för att lyfta elevperspektivet och är elevernas plattform för diskussion, tankar och information om aktuella händelser i skolvärlden. Numera gör vi det arbetet på Elevernas riksförbunds hemsida, www.elevernasriksforbund.se

Om du är nyfiken på vad Elevernas riksförbund gör kan du gå in på elevernasriksforbund.se och läsa mer!