2018/10/19 bb-qwz9

Elever har tröttnat på äckliga och otrygga duschar!

 

Jag tror nästa alla har en bild av hur äckligt och känsligt skolduschar kan vara. Att duscha i skolan är både ett märkligt och väldigt utlämnande sammanhang. Förutom att lokalerna ofta har stora brister så skapas också ofta jargonger och många blir utsatta för olika former av trakasserier och kränkningar. Kalla golv, vatten som inte går att få en bra temperatur på och en gnagande känsla av obehag.

I måndagens (15/10) Aktuellt var det med ett inslag om skolduschar. I inslaget lyfts det fram att det är många elever som väljer att inte duscha efter skolidrotten. Detta motiveras med att miljön känns ofräsch, att många är obekväma att visa sig nakna eller är rädda att blir utsatta för olika former av diskriminering eller trakasserier.

Detta är ingen nyhet. Elever har vid upprepade tillfällen påpekat att omklädningsrum i samband med skolidrotten är något som upplevs som både otryggt och ofräscht. Att detta inte tagits på större allvar är något som jag finner både väldigt ignorant och respektlöst mot elever.

2016 gjorde Sveriges radio en stor undersökning där 3300 elever deltog från hela landet. Resultatet visade att 60% inte alltid duschar efter idrotten i skolan. ‪34% duschar inte för att de tycker duscharna är smutsiga. Nästan lika många pga att de tycker det är jobbigt att visa sig naken. ‬10% är också rädda att blir kränkta eller på andra vis utsatta. Nästan lika många är också rädda att bli filmade eller fotograferade. Även då det är påfallande tydligt att något måste göras, så visar inslaget i måndags att det fortfarande finns mycket kvar att göra.

Arbetsmiljön och undervisningen i skolan måste vara trygg för elever. Duscharna efter idrottslektioner är ett sammanhang som inte är det.‪ Det behövs åtgärder för en trygg och säker arbetsmiljö. ‬I inslaget i Aktuellt såg vi exempel på bra åtgärder för att göra arbetsmiljön i omklädningsrummen mer tilltalande. Bland annat visade de ett duschrum där alla duscharna hade skiljeväggar och låsbara dörrar, vilket kan vara en enkel åtgärd som också skapar mycket trygghet. Utöver det lyfte idrottsläraren i inslaget vikten av att ha samtal med eleverna om värdegrund, respekt och gränser, vilket jag ser som en nödvändighet. Skolorna måste också säkerställa att miljön är fräsch, för mig är det självklart att inte vilja duscha i en dusch som är smutsig.

Ingen elev ska begränsas i sina förutsättningar att nå sin fulla potential i skolan till följd av att arbetsmiljö känns otrygg. Därför är det viktigt att skolorna både bedriver ett tydligt förebyggande värdegrundsarbete och agerar vid olika incidenter. Alla skolor måste ha reell nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och övergrepp. När en skolledningen eller skolpersonal väljer att inte agera kommer det både svika den elev som blivit utsatt och skapa en misstro gentemot skolan.

För att prata om arbetsmiljön är det viktigt att skolorna utrustar sina elevskyddsombud med bra verktyg.‬ Elevskyddsombud som får bra utbildning, som tas på allvar i diskussioner och får ett tydligt mandat är en stark resurs för en bättre arbetsmiljö. Eleverna som upplever obehag eller otrygghet har ofta svaret på vad som måste till och då är det viktigt att deras röst finns representerad i skolans arbetsmiljöarbete.

Det är dags att elevers upplevelser generellt tas på allvar i skolornas systematiska arbetsmiljöarbete och specifik i frågan om omklädningsrum. Elever har tröttnat på äckliga och otrygga duschar!


Jakob Amnér, förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA