2014/09/04 bb-qwz9

Mini-guide i sju punkter för politiska besök i skolan

Diskussionen om politiska partiers närvaro i skolan har varit på tapeten sedan Justitiekanslern gick ut med en grundlagstolkning som säger att om några partier ska tillåtas tala i skolan ska alla det. Detta har väckt starka reaktioner, och vi anser att detta är något som behöver förändras. Men till dess får skolan anpassa sig efter gällande regler och politikens relevans i skolan går ju inte att förneka. mimmi-är-beskurenSå här kommer en liten checklista för hur man ser till att dessa besök avlöper så smärtfritt som möjligt. En hint är att samtligt på ett eller annat sätt handlar om öppen och tydlig kommunikation och dialog. Denna är främst riktad till den som anordnar besöket, oavsett om det är ett elevråd eller skolledningen.   Först och främst: Varför ska politikerna vara i skolan? Oftast blir syftet en eller annan version eller kombination av följande tre. Var tydlig med vilken.

  1. Att rekrytera medlemmar/sprida sin ideologi & politik
  2. Som en del i undervisningen
  3. För att lyssna på eleverna

Del 2: Du har nu bestämt dig för att bjuda in politikerna och vet varför. Dags att stämma av med eleverna. Vilka hade du tänkt bjuda in och varför? Varför måste alla partier vara välkomna? Hur skapar ni tillsammans en form som alla känner sig bekväma i och trygga med? Hur hanterar ni tillsammans eventuella protester? Hur kan man uttrycka sitt gillande/ogillande på ett sätt som likväl som formen på besöket gör att alla känner sig trygga och bekväma? Kom ihåg att det inte räcker att prata med en (1) elev, elever är inte en homogen grupp. Till elevrådet: kom ihåg att stämma av med fler än dina vänner. Till skolledningen: kom ihåg att stämma av med elevrådet, ordentligt. Notera: Det här är inte ett informationsmöte där du som anordnar berättar hur det kommer gå till, det är ett möte där ni tillsammans tar fram hur det kommer gå till.   Nummer 3: Ni har kommit på en trevlig form och vet förutsättningarna för besöket, dags att bjuda in deltagarna. Syftet behöver kommuniceras tydligt till besökarna också, likväl som formen på besöket. Är det en panel, en föreläsning eller ett runda-bords-samtal? Ett bokbord? Vad kan personen vänta sig?   Fyra! Four! Neljä!: Dagen närmar sig, dags att ta ett sånt där gott snack igen. Kanske till och med ett riktigt gott snack i alla klasser som diskuterar trygghet, skolans värdegrund och skolans politiska neutralitet.  Se till att alla skolans elever är medvetna om och skriver upp på överenskommelsen.   Femte punkten: Gör närvaron frivillig. Går inte det, eller du bestämt vill ha det här som obligatoriskt, se till att det finns en tydlig möjlighet till undantag från närvarokravet om en som elev känner sig otrygg. Ta bort tvånget till intitiativ från elever som känner sig otrygga att själva skapa den möjligheten och ge den till dem. En kan till exempel säga ”Det här samtalet kommer vara obligatoriskt, skulle det vara så att ni känner er otrygga eller obekväma med sammanhanget så kom och prata med oss så ser vi till att lösa det!”.   6. Genomför aktiviteten med bravur.   Sjunde och sista: Utvärdera. Hur gick det? Hur kändes det? Hölls överenskommelserna? Fungerade formen? Använd utvärderingen vid nästa planering.   Lycka till med ert viktiga demokratiarbete! Mimmi Garpebring Förbundsordförande   Not: Med anledning av händelserna på De Geer-gymnasiet som aktualiserade frågan om politiska partier i skolan såhär i valtider  http://nt.se/nyheter/norrkoping/elevradet-felaktiga-beslut-fran-ledningen-10118142.aspx https://www.facebook.com/DeGeerGymnasietsElevrad/posts/599635283481124

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.