2012/10/01 bb-qwz9

Åh, är det prov nu igen?

Hur bevisar du egentligen att du kan något? Att du förstår något? Att du kan använda dig av något? Att du lärt dig det du ska?

Olika examinationsformer, det vill säga olika sätt att redovisa det du lärt dig, är ofta ett ämne för diskussion med Sveriges elevråd – SVEAs medlemmar.

Skriftliga prov verkar, precis som så många gånger förr,vara det examinationssätt som är vanligast och högst skattat i betyggsättningen. Det finns någon form av falsk bild av att prov är det enda sanna sättet att redovisa vad du lärt dig. Vad du presterat på ett prov verkar på många ställen på något magiskt vis väga mycket tyngre vid betygssättning än en muntlig redovisning eller en diskussion. Vi ställer oss ytterst frågande till detta, men vår analys är: pennan och pappret skapar tillsammans den enda sanna formen av kunskap, It’s magic!

Eller så kanske inte, men det finns en sak som faktiskt är helt magisk med skriftliga prov, speciellt versionen där det räknas poäng och poängen samlas ihop till ett betyg (ni vet, mellan 30-34 E eller G, 35-45 C eller VG, 45-50 A eller MVG). De är sjukt lätta att rätta. Det är en enkel mall och allt finns redan färdigdokumenterat, en form av genväg för lärarna.

Nu är det ju så att prov inte alltid är det ondas avkomma, utan i själva verket kan vara väldigt lämpligt ibland. Men alla elever lär sig olika, presterar olika i olika examinationsformer, trivs bättre med vissa, tjänar på variation och behöver få vara med och själva välja mellan muntliga redovisningar, powerpoints, skriftliga prov, uppsatser, diskussioner och alla andra sätt att lära sig på och redovisa sin kunskap med. Det sista är lagstadgad, du som elev har rätt att få vara med och planera undervisningen. Använd den rätten så har du en helt annan skoltid att se fram emot!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.