2012/10/12 bb-qwz9

Alla ska ha råd med att gå i skolan!

Sverige är ett litet land. Ett land som inte tävlar med befolkningsmängd eller löner. Sverige har istället länge varit ett land som globalt tävlat med en innovativ och bildad befolkning. Tanken har varit att man ska kunna tillgodogöra sig den utbildning som krävs för att man ska kunna jobba med det man vill, utan att dina möjligheter ska begränsas av din bakgrund socialt och ekonomiskt. Alla ska helt enkelt ha samma förutsättningar.

Idag så behöver du bl.a. köpa anteckningshäften, formelsamlingar och miniräknare. På vissa skolor behöver du även betala för skollunch. Det betyder att ditt val av skola begränsas av dina vårdnadshavares inkomst. Du kan därmed endast välja den gymnasieskola, eller inriktning som du vill beroende på om familjens inkomst räcker för att betala luncher eller att köpa en miniräknare.
Att som elev själv ha möjlighet till val av skola och inriktning motiverar en att ta större ansvar över sin egen utbildning och skapar vilja att lära sig. Skolan ska vara en plats där man lär sig utvecklas som person för att kunna förverkliga sig själv och sina drömmar. Genom att inte erbjuda det som är nödvändigt för en viss utbildning så förhindrar man det. Därför bör alla redskap och verktyg som är en del av utbildningen finansieras av skolan, samt att lunchen ska vara avgiftsfri.

Alla elever förtjänar en likvärdig chans, det är vi inom Sveriges elevråd – SVEA väldigt mån om.

 

Hamid Pourassad

Förbundsstyrelsen

 

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.