2014/07/04 bb-qwz9

Almedalen 2014 – Vänsterpartiets partiledartal

Foto: SVT

Jonas Sjöstedt, Foto: SVT

Det är den sjätte, officiella dagen av Almedalsveckan och alla i styrelsen utom Matilda (som ska delta i en ytterligare panel) har begett sig från ön. Det är från min soffa som jag har bevittnat Jonas Sjöstedts drygt 40 minuter långa partiledartal där det pratas om skola i kanske en.

Skolan kommer på tal vid två olika tillfällen. Den första gången är i talets begynnelse då Sjöstedt tydligt markerade mot att nazistiska partier som Svenskarnas Parti skulle få komma till och propagera i skolor. Tjoho! Detta kan Sveriges elevråd – SVEA naturligtvis stå bakom. Ingen elev ska behöva få sin existens ifrågasatt. Skolan ska vara en trygg plats och skolan ska vara en plats där demokratiska värderingar som bejaka alla människors lika värde, råder.

Nästa gång Sjöstedt nämner skola är mest i förbifarten, som material till en snygg gliring mot sin motståndare, Jan Björklund. Han sa ungefär: “…ja skolresultaten var ju i alla fall bättre innan Björklunds tid”. Uttalandet är konstigt ur flera aspekter. Att tala om resultat tillför ingenting nytt till debatten. Det är faktiskt just vad Jan Björklund, som Sjöstedt försöker håna, också talar om. Att göra det, tala om resultat, sätter fokus på fel saker och skapar en ond cirkel elever leds in i. Vi borde istället tala om kunskap och mjukare värden, för att skapa motivation och lust till lärande. Sedan är den politiska pajkastningen också en förödande faktor Svenska skolan, när politikerna använder skolan som ett slagträ mot varandra för att vinna väljare, just som Sjöstedt gör här, istället för att enas kring visionen att bygga upp en bra skola, och se till att göra det tillsammans.

Sjöstedt talar även mycket om vinster i välfärden under sin knappa timme, och mellan raderna går det att läsa ut att principen gäller även för skolor. Skolor ska ej få ta ut vinst. Detta är dock ingenting som sägs högt, nej, något tramsigt skolsnack har han inte tid med.

Veckan lider mot sitt slut och två talare är kvar. Kommer de att sätta #skolanförst och kommer innehållet vara vettigt och ha ett #elevfokus ?

Hoppas går alltid att göra och vi får hålla alla våra tummar. Läget som det ser ut nu är dock ganska genomgående dystert.

Melinda Kandel
Förbundsstyrelseledamot
Sveriges elevråd – SVEA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.