2019/09/20 bb-qwz9

Ämnesbetyg i gymnasiet – Vårt engagemang ger resultat!

I förra veckan, fredag den 13:e september höll utbildningsminister Anna Ekström pressträff på Lilla Albyskolan i Sundbyberg och presenterade skolsatsningar i budgetpropositionen för 2020, något som vi på Sveriges elevråd – SVEA självklart bevakade. Ekström lovade bland annat en övergång från kursbetyg till ämnesbetyg för gymnasiet. Vi noterade punkt 55, “Nya betyg i gymnasieskolan” i januariavtalet redan i början av året och är fortsatt förhoppningsfulla över den utlovade utredningen och ämnesbetygens slutgiltiga införande. 

Frågor kring betyg har länge varit högt prioriterade bland våra medlemmar. Att återgå till ämnesbetyg på gymnasiet är ett viktigt steg i rätt riktning mot att fokus läggs på att elever ska lära sig och utvecklas i skolan, istället för kursbetyg som gör att fokus oftare hamnar på bedömning snarare än utbildning. Medan de gamla kursbetygen gör många elever stressade tror vi att det nya förslaget kommer att öka elevers välmående och studiemotivation.

Härnäst kommer skolverket enligt Ekström få medel att genomföra övergången till ämnesbetyg. Hon menar också att för snabba och för hastiga förändringar sällan fungerar särskilt bra, och att de förändringar som görs ska göras med noggrannhet. Inga elever ska behöva vara en del av en experimentverkstad, som skolan ibland riskerar att bli när den utsätts för hastiga och ogrundade reformer.

Vi är glada över den skillnad som övergången till ämnesbetyg kommer att göra för elever i hela Sverige. Vi är glada att politiker lyssnat på oss. Men främst är vi idag tacksamma för det engagemang från elever som gjort detta möjligt. Våra medlemselevråd och alla elever som engagerar sig i Sveriges elevråd – SVEA har drivit frågan, med övertygelsen att de vet bäst om hur det är att gå i skolan. Att engagera sig hos oss på Sveriges elevråd – SVEA är inte bara roligt och givande på ett personligt plan – det ger också resultat.

Ett stort tack till er engagerade för att ni vill vara med och engagera er, nu firar vi en stund innan vi jobbar vidare!

Jennie Gustafsson – Förbundsordförande, Sveriges elevråd – SVEA