2018/07/03 bb-qwz9

Andrej berättar om #rättbetyg

Bara en månad in i höstterminen i nian så blev min lärare sjukskriven. Vi hade nyligen börjat med ett stort projekt som skulle visa på samtliga kunskapskrav och därför skulle utgöra en stor del av terminens betyg. Det var indelat i flera delar och vi skulle börja planera vad vi själva ville jobba med.

Men när han blev sjukskriven drabbades lektionsinnehållet hårt. Lektionerna blev antingen inställda eller så sattes det in en vikarie med obefintliga kunskaper i ämnet. Detta gjorde att vi fick fortsätta projektet så gott det gick på egen hand.

Men efter en månad av sjukskrivning så förlängdes det till ytterligare en månad  och efter ett tag beslutade rektorn om att det skulle sättas in en mer permanent vikarie, för att undvika fler inställda lektioner. Vikarien saknade dessutom någon form av utbildning inom varken ämnet eller pedagogiken.

Då vikarien tyckte att projektet verkade tråkigt och krångligt så bestämde han sig för att lägga ner det. Istället skulle han hålla i genomgångar om olika moment från läroboken. Vilket var just så resten av terminen fortsatte – vikarien höll i genomgångar som inte ledde till något prov, och vi förväntades visa våra kunskaper enbart genom att räcka upp handen.

Detta gjorde att det i december inte fanns något underlag inför betygsättningen. Eftersom vikarien inte samlat in något material som visade våra kunskaper så förväntade jag mig inte någon stor skillnad från förra terminens betyg. Därför blev jag förvånad när jag, på skolavslutningen, öppnade kuvertet och såg att mitt tidigare B hade bytts ut till ett D.

I denna betygssättningen kände jag mig orättvist bedömd. För när jag ifrågasatte betyget så svarade vikarien att betyget var grundat på hur aktivt jag deltagit på lektionerna. Det är något som kanske hade varit rimligt men när jag samtidigt såg mina vänner, som deltagit betydligt mindre än jag, få både ett och två högre betyg än mig själv, så kändes argumentet inte vettigt. Att bli sänkt två betygssteg utan några faktiska underlag eller andra motiveringar kändes fel. Att betyget dessutom satts av en outbildad person utan erfarenhet gjorde inte heller det mer rättvist.

Därför tycker jag vi ska rättssäkra betygen, nu. 


Under veckan kommer vi publicera inlägg och videor här på engagerad.se och på våra sociala medier, för att vi vill se en förändring. Var med och bidra du med under #rättbetyg. Läs gärna mer om kampanjen här!

Tillsammans skapar vi ett rättvisare och mer rättssäkert betygssystem!