2017/10/19 bb-qwz9

Arbetsmiljöarbete – samtal med elever stärker!

En god arbetsmiljö är en grundläggande faktor för att elever ska lyckas nå sin fulla potential i skolan. Brister i den fysiska arbetsmiljön är vanligt. Trots att en majoritet av eleverna trivs i sin klass och i sin skola så finns det mycket kvar att göra.

Det finns stora brister i arbetsmiljön på väldigt många skolor. Dåliga lokaler, brist på utbildade lärare och läromiljöer som inte är anpassade efter syfte är vanligt förekommande på skolor runt om i landet. Dessutom brister en stor majoritet av skolorna (9/10) i Arbetsmiljöverkets inspektion i det systematiska förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Statistik från SCB visar dock att 62 % av alla elever i åldrarna 12 – 18 år trivs i sin klass och många trivs i sin skola. Bilden bekräftas av elever i elevrådet på Gröndalsskolan.

– Jag tycker vår skola verkar bra. Jag började i höstas så vet inte så mycket, men intrycket är bra hittills. Skolmaten är dock dålig. Den är inte så näringsrik eller god, säger Vilda elev på Gröndalsskolan.

– Jag har gått på skolan i 5 år, och jag tycker arbetsmiljön har förändrats mycket. Det är mycket trevligare nu och tryggare nu. Sen håller jag med om att skolmaten inte är så bra, berättar Nelly.

Även om många elever trivs i skolan så finns det mycket kvar att göra. Målet måste vara att alla trivs. Dessutom krävs bättre förutsättningar i såväl psykosocial som fysisk arbetsmiljö. Exempelvis i samtalet med Dan, ordförande för elevrådet på Vallentuna Gymnasium, lyfts problem med ventilationen i vissa klassrum. Att det inte är ovanligt att det är så dålig luft i klassrummen att eleverna blir ofokuserade och trötta. Detta är inte heller isolerat till Vallentuna Gymnasium, utan ett vanligt problem på Sveriges skolor. Granskningen från Arbetsmiljöverket listar luftkvalitet som en av de tio vanligaste bristerna på inspekterade skolor.

För att kunna lösa många problem i skolans arbetsmiljö är samtalet mellan skolans personal och eleverna viktigt. Eleverna besitter ett verklighetsperspektiv av hur det är att vara elev och att plugga i studiemiljön. De har alltså ofta många tankar kring arbetsmiljön och upplever säkerligen saker som personalen kan missa.

– Det är viktigt att eleverna själva är med och hjälper till. Ibland kan det vara så att lärare och rektor kanske inte vet att det finns problem, så att eleverna kan berätta om det och att det finns någon som lyssnar är jätteviktigt, säger Dan.

Elevernas inkludering i det förebyggande arbetet är också viktigt. Som sagt är det många skolor som brister när det kommer till det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det är helt oacceptabelt. För att säkerställa att elever ska lyckas nå sin fulla potential i skolan krävs det ett helhetsgrepp kring skolans arbete med arbetsmiljön, och att eleverna inkluderas i arbetet.

Emil Wellander, förbundsledamot i Sveriges elevråd – SVEA 

 

 

 

 

 

 

 

 


Har din skola elevskyddsombud?

Om inte – utbilda era elevskyddsombud med Sveriges elevråd – SVEA! Läs mer på hemsidan eller kontakta utbildningssamordnare Felicia på utbildning@svea.org.