2014/06/26 bb-qwz9

Årets paneldebatter – Almedalen 2014

Under Almedalen 2014 är skolan på tapeten och vi kommer jobba stenhårt för att lyfta elevernas perspektiv på skolutvecklingen. Här är en lista på årets paneldebatter där vi deltar. Boka in dem i kalendern redan nu! För mer info om paneldebatterna och seminarierna, klicka på länkarna.

__________________________

Mimmi Garpebring deltar på:image_preview

Sviker skolan pojkarna
Svenska elevers skolresultat är sämre än vad vi kan förvänta oss. Sämst går det för pojkarna. Det är en stor utmaning för skolans chefer som har ansvar för resultaten. Vad kan skolledarna göra för att vända utvecklingen och ge pojkar och flickor lika möjligheter att lyckas med sin skolgång? http://www.almedalsveckan.info/16491

Från teori till praktik – vad behöver den svenska skolan? 
Vad behöver egentligen elever, lärare och skolledare för att lyfta resultaten i skolan? Skolan har länge varit hett debatterad och åsikterna om åtgärder går vitt isär. Här lämnar vi principiella diskussioner därhän och koncentrerar oss på konkreta lösningar för svensk skola. http://www.almedalsveckan.info/17435

Har barnen tagit makten?
Barnkonventionen fyller 25 år. En av grundprinciperna handlar om barns rätt till delaktighet och inflytande. Men har barn någon verklig makt, delaktighet och inflytande i det svenska samhället? Vi synar gemensamt olika områden där barn lever och verkar utifrån olika perspektiv. http://www.almedalsveckan.info/20555

Sviker Sverige? Debatt om en skola utan avhopp
Nästan 25 procent av Sveriges gymnasieelever klarar inte examenskraven. 15 procent av eleverna får streck i ett eller flera ämnen. De sista 10 procenten är avhopparna. Politikerdebatt om framtidens skola. http://www.almedalsveckan.info/23273

Klassrumspeng – för bättre inomhusmiljö och höjda resultat i skolan
Rapporter från myndigheter och media visar på bristande underhåll av skolbyggnader. Det inverkar negativt på elevernas hälsa och skolresultat. Nya fakta presenteras om skolmiljön och ett förslag till statligt stöd “klassrumspeng” debatteras med riksdagspolitiker och intresseorganisationer. http://www.almedalsveckan.info/19877

__________________________

 

Matilda Hellström deltar på:image_preview-1

På spaning efter en skola utan avhopp
Nästan 25 procent av Sveriges gymnasieelever klarar inte examenskraven. Hur ser den skola ut där inga elever hoppar av? I klassisk spanar-anda möter du en panel med fem ovanligt skarpsynta personligheter som presenterar just sin vision av framtidens skola där ingen elev lämnar utan slutbetyg. http://www.almedalsveckan.info/23271

Måste man vara stark för att klara sig igenom den svenska skolan?
Många barn och unga berättar för Bris att de upplever att skolan inte är till för dem. Elevhälsan brister och det dras ner på anslag för särskilt stöd. Hur gör vi skolan till en skyddsfaktor i stället för en riskfaktor? Ett fördjupande seminarium som erbjuder konkreta redskap för framtiden.
http://www.almedalsveckan.info/19539

Skola med knuff
Hur kan vi säkerställa rätten till en likvärdig skolgång för unga med funktionsnedsättning? Hur kan vi hjälpa fler elever att nå sin fulla potential? Debatt mellan politiker, representanter för lärarprofessionen, representanter från elevorganisationer samt funktionshinderrörelsen. http://www.almedalsveckan.info/17141

Är den svenska skolan tillräckligt internationell?
I läroplanen för gymnasiet står att skolan ska ”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”. Men uppmuntras det egentligen? Trots att Sverige behöver fler unga med interkulturell erfarenhet och andra språkkunskaper än engelska, är intresset för hur det kan uppnås lågt. http://www.almedalsveckan.info/18807

__________________________

 

image_preview-2Kevin Shakir deltar på: 

Ett mörkt årtusende i läroböckerna – en gyllene tidsålder i verkligheten
Barn och ungdomar förtjänar chansen att skapa sig en uppfattning om olika kulturer som bygger på en rättvis och sann historieskildring. Det finns mycket att vinna på att belysa den muslimska civilisationens betydelse för Europa och Sverige och i synnerhet lyfta fram dessa förebilder.
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/20333?redir

 

 

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.