2011/05/11 bb-qwz9

Björklund skiter i allt

Det är svårt att bemöta Jan Björklunds förslag att skolk ska skrivas in i betygen. Vad ska sägas som inte redan har sagts? Barnombudsmannen motsätter sig förslaget med motiveringen att man flyttar ansvaret från skolan till en utsatt individ. Skolverket och Skolinspektionen säger nej med motiveringen att det är svårt att definiera vad skolk är.

Trots att dessa tunga instanser ställer sig emot förslaget lyfter Jan Björklund fram det. En politiker som inte lyssnar till de tyngsta instanserna i en fråga kan knappast anses vara en bra politiker. Det visar snarare på en tydlig arrogans gentemot personer med expertkunskap. Sveriges elevråd – SVEA undrar därför vad som skulle få Jan Björklund att lyssna?

Vi vill lyfta följande fråga: varför skolkar elever? Det är den frågan som måste inleda diskussionen. Det finns två tydliga skäl till att elever skolkar. Det ena är att elever har privata problem (mobbning, problem hemma, inlärningsproblem, osv.) eller någon annan svårighet som gör tiden i klassrummet ohållbar. Det andra är den understimulerade eleven, som inte utmanas av den svenska skolan. Eleven med bra betyg som inte behöver en lärarledd undervisning.

Tror Jan Björklund på fullaste allvar att dessa elever kommer att bry sig om deras frånvaro syns i betyget eller inte? Det Jan Björklunds förslag snarare gör att sparka hårt på de som redan ligger. Det visar på en tydlig negligering gentemot elevernas individuella förutsättningar.

Betyg har enbart en funktion: att mäta elevers kunskap. Det kan finnas bieffekter, som exempelvis motivation eller stress. Dessa är för oss inte relevanta i koppling till frågan om skolk ska skrivas in i betyget. Det som är intressant är funktionen av betyg. Betyg sätts inte på en person utan på dess uppnådda kunskapsresultat. Därför har skolk inte något att göra med betyg och därför ska det inte skrivas in där.

Vi vet egentligen inte varför vi tar oss tid att skriva detta, då det uppenbarligen är så att Jan Björklund varken lyssnar på experterna, professionen eller eleverna. Men vi önskar att han kunde lyssna på sig själv. Var inte så stolt Jan! Lyssna på dig själv och dra tillbaka detta förslag.

, , , , , ,

Comment (1)

  1. Isabel W. Sörensen

    Eleverna har talat, nu får vi bara hoppas att han lyssnar…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.