2010/08/04 Sveriges elevråd - SVEA

Björklunds symbolpolitik

Har egentligen semester från Sveriges elevråd – SVEA, men Jan Björklund fick mig att sätta frukostflingorna i halsen. Jag måste skriva av mig.

Idag säger Jan Björklund i ett uttalande att han vill införa ett lagförbud mot bärande av heltäckande klädsel i skolan, så som niquab och burka.

Har skolministern inte viktigare uppdrag än att lagstifta kring vilka kläder som ska bäras i skolan?

För mig tycks förslaget bara vara symbolpolitiskt och oseriöst. Jan Björklund menar att förslaget ska till för att göra det tydligare för lärare och rektorer vad som gäller i skolan och för att förbättra kommunikationen i klassrummen, elever och lärare måste kunna se varandra i ansiktet när de diskuterar. Med detta resonemang skulle vi kunna lagstifta i oändlighet. Ett bra arbetsklimat skapas inte genom ökade befogenheter, mer regler och ökade sanktioner, som Jan Björklund verkar tro. Skolorna måste istället få verktyg och resurser att skapa god kommunikation och ett bra arbetsklimat.

Förslaget liknar till viss del lagförändringen om att ge lärare möjlighet att beslagta störande föremål.

Ett förslag utan riktig verkan, då det räcker med att eleven stoppar ner telefonen i fickan eller stänger handen för att lagen ska vara verkningslös. Ett förslag som genom undersökningar inte heller har skapat bättre ordning och reda på landets skolor. Symbolpolitik utan verkan, men ett sätt för Jan Björklund att göra ett statement i den skola han vill skapa.

Inte heller tror jag att bra kommunikation kommer att uppnås genom att förhindra elever att bära burka och niqab.  Alla elever har skolpolikt, om Jan Björklund ska börja bestämma hur elever ska gå klädda för att få komma till skolan är vi ute på hal is. Att ta diskussionen om vilket klimat som ska finnas i skolan, vilka ordningsregler som ska gälla och hur elever och lärare ska behandla varandra, det måste varje skola själva bestämma tillsammans med elever och lärare. Den strategin skulle jag önska att Jan Björklund hade.

/Sofia Brändström, vice förbundsordförande

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.