2019/04/01 bb-qwz9

Bjurbäcksskolans elevråd välkomnar USE YOUR VOICE till Emmaboda!

Vårt elevråd gick med i Sveriges elevråd – SVEA år 2015 men elevrådet har funnits betydligare längre än så. Vi var oaktiva 2016 och 2017. Förra året tog vi återigen kontakt med Sveriges elevråd – SVEA och skickade samma år två representanter till Elevrådskongressen!

Vårt elevråd har möte med representanter från alla klasser en gång i månaden. Minst en gång per termin är personal från skolan med på mötet, det kan vara t.ex. mat och IT-råd. Skolans elevråd samlar in klassrådens önskemål och förverkligar dem i mesta möjliga mån. 

Vårt elevråd har blivit bättre att strukturera upp oss med utskick av dagordning och föra protokoll de senaste åren. Vi håller just nu på att fixa överlämningsplan till kommande elevråd och avslutningströjor till niorna!

Våra grannar på Wilhelm Mobergsgymnasiet har arrangerat USE YOUR VOICE vid två tillfällen tidigare. Detta var 2009 och 2016. Lite rolig info är att 2016 var det första året varje elevråd fick skicka 3 medlemmar gratis till träffen! Så är det än idag.

Hoppas vi syns på USE YOUR VOICE 2019!

Elevrådet på Bjurbäcksskolan 7-9 i Emmaboda.