2012/10/07 bb-qwz9

Bor Jante i din skola?

Du ska inte tro att du är något. Var lagom. Stick inte ut.

Vi har nog alla träffat på Jantelagen. Den lag som ligger som en drypande dimma över samhället och i.o.m. det din, min och alla elevrådares arena: skolan. Detta får stora konsekvenser över vår vardag. Jantelagen är ingen juridisk lag utan en oskriven lag som står för ett sätt att tänka. Den säger åt dig vad du kan, eller framför allt vad du inte kan.

Det kan vara en lärare, en rektor, en kompis, eller du själv som bromsar bara för att du hör rösten som säger “så kan man väl inte göra..” Jante finns alltid i bakgrunden för att säga att du inte ska tro att du är någon.

Samtidigt befinner du dig i en situation i livet där du kommer behöva bevisa för framtida arbetsgivare att du är den bästa kandidaten för jobbet. Konkurrensen är hård i många fall. Här krävs det att du vågar sälja in din kompetens, erfarenhet och din personlighet. De som rekryterar vill veta varför det ska välja just dig, och du måste förklara vad som gör dig unik och bäst lämpad för uppgiften.

I ett inlägg om framtidens skola skriver elevrådsutvecklarna Erik Erza Olsson & Jennipher Olsson
“Morgondagens anställda måste tro på sig själva för att kunna leverera sin fulla kapacitet”

Och visst är det så! Om man inte är trygg i sig själv, litar på sin förmåga och vågar göra misstag – hur ska man då våga lyckas?

Det finns många föreställningar om vad som går för sig och hur saker och ting bör gå till vilket resulterar i trånga ramar som håller tillbaka kreativitet. Den där grymma idéen som du hade får inte plats att utvecklas. Vem vet hur mycket fantastiskt som hade kunnat ske om just den idéen hade blivit omsatt i verkligheten.

Allt elevrådsarbete börjar i ett tankefrö. Det kan handla om bättre undervisning, en mer demokratisk vardag med riktigt inflytande, en bättre arbetsmiljö och en roligare skolgång. Listan kan bli lång.

Jag är säker på att du sitter på massor av idéer! Låt inte Jantelagen styra, utan ta upp dessa och utveckla dem tillsammans med någon. Det är upp till dig, hur stor plats Jante ska få ta.

/Matilda Hellström förbundsstyrelseledamot
Twitter: @petite_my

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.