2011/07/07 bb-qwz9

Börja, sluta, fortsätt Björklund

Foto: Mikael Lundgren

Fortsätt prata om skolan. Jan Björklund har alltid en självklar fortsätt som vi vill ge honom mycket kredd för. Han lyfter alltid skolfrågan. Måhända att han är skolminister, men det är ingen självklarhet att lyfta skolfrågorna.

Börja berätta om hur Folkpartiet vill säkerställa att vi inte får ett nytt 94. Det första han tog upp i biten om skolan var alla reformer de genomfört. Folkpartiet och Alliansen har drivit igenom en ny skollag, ett nytt betygsystem, nya läroplaner, ny lärlingsutbildning, ny lärarutbildning, infört lärarlegitimation och en ny gymnasieskola. Efter det kom kommentaren ”det tar sex år att se resultat av detta”. Det tar naturligtvis tid att se resultaten av nya styrdokument, då implementeringen tar tid. Men vad gör ni för att implementera då? Det har antagits nya läroplaner, men det satsades knappt något på implementering av dessa, vilket säkert skapat många av de problem vi har i skolan idag.

Sluta vara så tyst om vad du vill och börja konkretisera. Björklund menade att reformerna inte kommer att räcka för att ta den svenska skolan till toppen. Det räcker inte med politik, det behövs attityd och kulturförändring också. Jan Björklund, om du anser att det behövs mer än bara poltik vill vi att du berättar vad det är.

Sluta säga att elever inte ska få ta eget ansvar. Du har själv lagt ett förslag på läroplan som premierar just det. Börja hitta förklaringar till varför läroplanens implementering inte fungerar.

Börja tänka över lärarnas roll. Hur ska en lärare kunna ta varje elev i beräkning om den bara ska undervisa klassen, kollektivet. Tänk över vad det får för konsekvenser om vi ser lärare som kunskapsförmedlare och inte ledare för elever att ta till sig kunskap.

/Tobias Jobring, förbundsordförande

 

 

, , , , , , , ,

Comment (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.