2012/10/13 bb-qwz9

Dagens rättighet – Nya regler för frånvaro och ledighet

Skolverket har gett ut nya råd för arbetet med att höja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan. Det generella syftet med råden om närvaro och frånvaro är att varje elev ska få sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Skollagen säger att:

  • Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl
  • Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan ska delta i verksamheten
  • Rektorn får besluta om ledighet för enskilda angelägenheter
Många frågor har väckts i och med de nya bestämmelserna kring nolltoleransen vid ogiltig frånvaro. Bland annat frånvaro vid sjukdom. Sjukdom faller tillsammans med beviljad ledighet under “giltiga skäl för ledighet”. Det ska alltså inte räknas som skolk vid sjukdom.
De nya bestämmelserna är till för att höja närvaron i skolan och därmed även kunskapsnivån. Inte för att tvinga sjuka elever till skolan. Därav ser vi en stor vikt i att skolorna alltid försöker ta reda på varför personen i fråga är frånvarande. För oftast finns det lika många anledningar som det finns elever.
Vi på Sveriges elevråd – SVEA står fast vid att närvaro ska hållas så hög som möjligt men att det viktigaste är kunskapsnivå och inte närvaronivå.
Hamid Pourassad
Förbundsstyrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.