2013/09/25 bb-qwz9

Din åsikt räknas – skriv en motion!

Elevrådskongressen 2013 närmar sig med stormsteg! Elevrådskongressen är Sveriges elevråd – SVEA:s årsmöte, där ni som är medlemmar har hela makten över vad organisationen ska tycka och göra under 2014. Det är också då ni väljer vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen eller inneha andra förtroendeuppdrag. Årets kongress äger rum på Brogårdsgymnasiet i värmländska Kristinehamn den 22-25 november, men redan idag finns det saker att göra för att komma i rätt stämning. Skriv en motion (eller flera)!

Vad är en motion? En motion är ett skriftligt förslag. Själva ordet motion kommer av ett latinskt ord för “rörelse”, och det är alltså inte så konstigt att samma ord också kan betyda träning. Fundera över vad som är viktigt för er i ert elevråd! Vad ni skulle vilja se som fokusfråga, det vill säga den frågan som Sveriges elevråd – SVEA ska arbeta allra mest med under 2014? Har ni idéer om hur skolan kan förbättras – idéer som borde stå i Sveriges elevråd – SVEA:s skolpolitiska program? I så fall är det en god idé att skriva en motion – att motionera – till Elevrådskongressen.

Hur gör man? Ditt elevråd som är medlem i Sveriges elevråd – SVEA redan nu skriva motioner till elevrådskongressen! Skriv vad ert förslag går ut på och en kortfattad motivering eller förklaring. Sist skriver ni ert yrkande, det vill säga det ni vill att Elevrådskongressen faktiskt skall fatta beslut om. Ett exempel:

Vi tycker att det är viktigt att man vilar sig ordentligt under helgen, för att orka med skolarbetet. Därför borde helgen vara tre dagar lång, och vi föreslår därmed att Sveriges elevråd – SVEA skall arbeta för att måndagar skall vara lediga dagar.

Vi yrkar därför att Elevrådskongressen beslutar att Sveriges elevråd – SVEA ska arbeta för att göra måndagar till lediga dagar.

Skicka era motioner till fs@svea.org senast den 25 oktober. Glöm inte att skriva vilket elevråd eller skola motionen kommer ifrån. Skriv även kontaktuppgifter!

Vad händer sedan? Förbundsstyrelsen läser alla motioner och diskuterar dem under ett möte före Elevrådskongressen, och skriver sedan ett motionssvar till varje motion. Där bemöter styrelsen motionens innehåll. Alla motioner och motionssvar blir tillgängliga för Sveriges elevråd – SVEA:s medlemmar två veckor före Elevrådskongressen. Samtliga motioner behandlas sedan och tas upp till diskussion under kongressen.

Vi ses i Kristinehamn den 22-25 november!

/Sebastian, verksamhetsrevisor

PS: 2014 är det dessutom riksdagsval i Sverige, och skolan kommer vara en av de tyngsta frågorna i valrörelsen. Därför är det extra viktigt att just era tankar och idéer kommer fram!

 

Brogårdsgymnasiet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.