2018/02/01 bb-qwz9

Drömskolan: seminarium 31 januari

Under onsdagsmorgonen arrangerade vi, Sveriges elevråd – SVEA, ett seminarium för att lyfta fram elevinflytande och elevråd på gymnasiesärskolan. Vi har jobbat med frågan i ett par år och upplever både stora kunskapsluckor och brist på material, men också metoder för att arbeta med målgruppen.

Förutom en presentation av material, som Sveriges elevråd – SVEA producerat i samråd med SPSM för att underlätta elevrådsarbetet, så deltog också Malin och Alice som själva har erfarenhet av att gå i särskola. De lyfte projekt de arbetat med, vikten att bli lyssnad på och att ”särskolan” är ett dåligt namn på skolformen.

Under seminariet deltog Jakob Amnér i en paneldiskussion tillsammans med Caroline Helmersson Olsson, Rebecka Malmqvist, Josefin Ström och Therese Lindahl. Huvudfrågan för samtalet handlade om hur arbetet med elevråd på gymnasiesärskolan kan stärkas. Jakob lyfte fram att Skolverket har ett ansvar att producera stödmaterial anpassat till målgruppen och att huvudmän måste säkerställa att personalen har kompetens att arbeta med frågorna!


Läs gärna vårt material här, eller kontakta oss för att få veta mer om projektet! Ni når oss enklast på info@svea.org