2018/01/11 Sveriges elevråd - SVEA

Elever måste må bra för att lyckas!

På Elevrådskongressen 2017 valde Sveriges elevråd – SVEAs medlemmar i vanlig ordning en fokusfråga för de kommande två åren. Det är en fråga som våra medlemmar anser vara en av de viktigaste frågorna som de vill att den skolpolitiska debatten ska handla om just nu. För 2018-2019 valdes frågan ”Elever måste må bra för att lyckas!”, som handlar om psykisk ohälsa.

Som aktör som representerar elever är det ingen chock att våra medlemmar väljer att organisationen ska arbeta med psykisk ohälsa. Problemet är en växande eldsvåda och i princip ingenting pekar på att det håller på svalna av. Unga och framförallt unga kvinnor blir otroligt drabbade. Det är verkligen hög tid att det tas på allvar och motverkas med tydliga och effektiva metoder.

Åtgärder måste till för att de elever som är drabbade av psykisk ohälsa, eller riskerar att drabbas, ska kunna prestera fullt ut, men också för att alla förtjänar att må bra. Elever som stressar sönder, som har svåra sömnsvårigheter, som aldrig kan släppa tanken på skolan oavsett hur mycket hen själv vill det, som får panikångetattacker i skolan, eller som jagas av minnen av kaos, utsatthet eller övergrepp kan varken nå sin fulla potential eller ens ha en dräglig vardag.

De fysiska hälsokontrollerna som genomförs regelbundet genom skolan måste kompletteras med psykiska hälsokontroller. Att alla elever regelbundet genom skolåren får träffa någon ur elevhälsoteamet för att prata om sitt psykiska välmående är otroligt viktigt för att ge en väg in, öka tillgängligheten och minska stigmatiseringen. Detta utöver att skolans elevhälsoteam måste stärka sin tillgänglighet och det förebyggande arbetet genom mer resurser samt förbättra samarbeten med andra vårdinstanser.

Vi kommer driva den här frågan politiskt med ambitionen att den ska prioriteras högt upp på agendan över olika valfrågor. Vi kommer också arbeta med den internt. Med ett bidrag från Folkhälsomyndigheten kommer vi verka för att öka medvetenheten och kunskapen i vår organisation för att kunna bedriva en mer hållbar verksamhet gentemot våra medlemmar. Vi kommer också utveckla vår utbildningsverksamhet för elevskyddsombud, för att säkra att fler elever får rätt förutsättningar för det viktiga uppdraget.

 

Jakob Amnér, Förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA

 

Fokusfrågan i sin helhet:
“Elever måste må bra för att lyckas!

Studier visar att antalet elever som känner sig stressade över sitt skolarbete har dubblerats sedan 1997. Psykisk ohälsa är dubbelt så vanligt bland tonåringar som uppger att de är stressade av sitt skolarbete, jämfört med tonåringar som uppger att de inte är det. Brister i kommunikationen mellan olika parter i skolan och en ostrukturerad arbetsplan är faktorer som bidrar till stress. För att bryta trenden krävs förebyggande arbete både genom att psykiska hälsokontroller kompletterar de fysiska hälsokontrollerna som genomförs regelbundet i skolan, och genom ett hälsofrämjande kulturarbete. Elever måste må bra för att lyckas i skolan.”