2014/06/27 bb-qwz9

Elevers rättigheter – Elevernas fokusfråga i Stockholm

Skolan ser himla bra ut på papper. Skolans uppbyggnad, funktion och syfte framförs väl av de olika styrdokumenten, såsom skollagen, skol- och gymnasieförordningarna, läroplanerna och många andra. Tillsammans berättar de om en skola där kunskap, demokrati och andra värderingar tillsammans ska forma och utveckla elever för att förbereda dem inför samhällets olika utmaningar. En förutsättning för detta är att eleverna får sina rättigheter och skyldigheter förklarade för sig. Att eleverna blir tillgodosedda sina rättigheter är allt för ofta långt ifrån deras verklighet.

Sveriges elevråd – STHLM är en organisation för och av elevråd i Stockholmsregionen. Vi är en dotterorganisation till Sveriges elevråd – SVEA och har som syfte att samordna och stödja elevråden i regionen.

Sveriges elevråd – STHLMs regionsstyrelse har valt att under året fokusera på att eleverna i vår region får sina rättigheter förklarade och dessutom får de verktyg de behöver för att själva kunna påverka och ges det inflytande de förtjänar. Allt för en bättre och mer demokratisk skola.

Att få sina rättigheter är en grundförutsättning för att kvalitetssäkra undervisningen och skapa en skoldemokrati. Skolan må se himla bra ut på papper, men den visionen är långt ifrån förverkligad. Vi i Sveriges elevråd – STHLM kommer under nästa termin arbeta stenhårt för att föra in ett elevperspektiv och skapa ett tydligt elevfokus i skoldebatten. Elevers rättighet är en självklarhet!

/Robin Bernståhle, styrelseledamot Sveriges elevråd – STHLM

SverigeselevrådSTHML

Du har väl inte missat att gilla oss på Facebook eller följa oss på Twitter? Du hittar oss här https://www.facebook.com/sverigeselevradsthlm på Facebook och här https://twitter.com/STHLM_ på Twitter.

 

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.