Vilka rättigheter har du som elev? I många fall har elever inte någon fast grund att stå på i sitt ifrågasättande och säger därför inte ifrån när de behandlas orättvist. Vart kan man vända sig om man felbehandlas eller kränks? Vad säger skollagen om vissa företeelser, så som utvisning ur klassrummet eller kvarsittning, och vad står det egentligen i läroplanerna som lärarna så ofta hänvisar till? Sveriges elevråd – SVEA tycker att alla elever ska ha koll på sina rättigheter, därför har vi Elevers rättigheter-gruppen som tillsammans engagerar sig för att sprida kunskap om era rättigheter.

Klickar du in dig på flikarna på den här sidan kan du hitta följande information:

Dina rättigheter

På den här sidan har Elevers rättigheter-gruppen samlat utdrag ur skollagen och gjort ett antal filmer under olika kategorier som gäller elevers rättigheter. Du hittar också exempel på situationer i skolan där dessa utdrag är relevanta.

Skolans lagar

Här finns kortare förklaringar av vad skollagen och läroplanerna är samt länkar till Skolverkets hemsida för dig som vill läsa mer.

Anmäl din skola

Skolinspektionen är den instans man vänder sig till i första hand för att anmäla sin skola. Här finns en beskrivning av vad Skolinspektionen gör och en länk till deras hemsida.

Blir du kränkt?

Känner du dig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling? På denna sida får du hjälp med vart du kan vända dig och vad för hjälp som finns att tillgå.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.