2016/06/29 Sveriges elevråd - SVEA

ELEVFOKUS I ALMEDALEN!

Elever vill få sina röster hörda i frågor om skola och utbildning. Därför kommer Sveriges elevråd – SVEA finnas på plats under politikerveckan i Almedalen för att representera och lyfta elevers röst. Representanter från flera delar av organisationen kommer bidra med elevperspektiv i varje diskussion, under varje seminarium och i varje mingel där vi deltar mellan söndag och söndag.
Almedalen.engagerad
VÅRT ARRANGEMANG:

Under tisdagen arrangerar vi från Sveriges elevråd – SVEA ett seminarium om inflytande med tunga aktörer från både skola och civilsamhället. Det blir ett seminarium med diskussioner om ungas inflytande, framgångshistorier och kanske ett och annat tips på hur det kan implementeras.

Almedalen-event

Ungas inflytande – hur blir alla vinnare?
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/36965?redir=%23eidx_1
För att skapa motivation och utveckling är känslan av ägandeskap och inflytande avgörande. Det är också fastställt i både barnkonventionen och skollag att barn och unga ska ges inflytande. Ändå är det ofta svårt och inflytandet slår fel. Hur kan en jobba med det? Varför är det viktigt att utveckla?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PANELER OCH SEMINARIUM JULIA LINDH DELTAR I:

Vem tar ansvar för elevers hälsa? http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/40151?redir=

Hur ser staten och regionernas hälso- och sjukvård till att kommunerna får det stöd som behövs för att minska skolavhoppen? Är skolan redo att släppa in kompetensen som finns i sjukvården att minska psykisk ohälsa? Vem tar ansvaret för gränssnitten?

Varför ska vi lyssna på eleven? Kan elevers delaktighet bidra till en mer tillgänglig skola?

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/33797?redir=
Projektet arbetar för en mer tillgänglig skola för elever med NPF och för att lyfta elevernas röster. Hur upplever elever med NPF själva skolan? Hur bör den utvecklas utifrån deras perspektiv? Hur kan elevers delaktighet bidra till en mer tillgänglig skola för elever med NPF?

Vem ansvarar för barnens hälsa?
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/37581?redir=%23eidx_0
Enligt skollagen ska elevhälsan främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Vems är egentligen ansvaret för de barn som behöver stöd och behandling utifrån lindrig till måttlig psykisk ohälsa? Och varför tas inte elevhälsans huvuduppdrag på allvar?

PANELER OCH SEMINARIUM JAKOB AMNÉR DELTAR I:

En skola för bildning eller bara utbildning?





http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/34805?redir=%23eidx_0
Är det säkert att en centralt styrd prestationsskola är det bästa för Sveriges framtid, eller bör vi skapa utrymme för en kreativ mångfald och breda bildningsideal? Vi belyser frågan utifrån forskning, praktiskt pedagogisk arbete och utbildningspolitik.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Följ oss på sociala medier:

Facebook: Sveriges elevråd – SVEA

Instagram: @sverigeselevrad
Twitter: @sverigeselevrad
Snapchat: @Sverigeselevrad

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.