2017/02/16 bb-qwz9

Elevhälsa – elevers och skolkuratorers perspektiv

Hej!

Under hösten 2016 gjorde jag min praktik på Sveriges elevråd – SVEA och jag lärde mig massor. Det har varit en utmanande praktiktermin där jag har fått möjligheter att utvecklas och fördjupa min förståelse i hur en organisation fungerar. Min tid på Sveriges elevråd – SVEA har även hjälpt mig forma mina mål för framtiden och jag vet nu åt vilket håll jag vill rikta mig när det kommer till jobb.

En av de roligaste sakerna som jag gjorde under min praktik var mitt projekt. Mitt fokus för projektet var elevhälsa där jag intervjuade och skickade ut enkäter till elever och skolkuratorer. Jag var intresserad av att undersöka de två parternas perspektiv på elevhälsa. Att välja fokus för projektet var väldigt enkelt då jag redan från dag ett tyckte att elevhälsa var ett spännande område. Under projektets gång blev elevhälsa ett mer och mer spännande forskningsområde och jag lärde mig mycket! Det var kul och lärorikt att genomföra ett eget projekt och jag är väldigt nöjd med slutresultatet!

 
Jag lämnade min praktik i december 2016 med vetenskapen om hur elevhälsan kan se annorlunda ut på olika skolor och vad det har för betydelse för eleverna.

/ Emma Palmgren

Läs hela Emmas projektrapport här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.