2014/05/25 bb-qwz9

Elevinflytande i praktiken

För drygt ett år sedan behövdes två nya biträdande rektorer till samhällsprogrammet på Polhemskolan i Lund, en av Sveriges allra största gymnasieskolor. Det sammanföll med att ett av elevkårens utskott kallat HÄVDAT, som arbetar för att hävda elevers rättigheter på skolan, hade som ett av sina verksamhetsmål för det året att ge elevers åsikter en syl i vädret vid anställningar som berör dem. Jag kan med stolthet säga att jag var med i det utskottet.

   Vår utskottsordförande tog kontakt med skolledningen och frågade om HÄVDAT fick vara med vid anställningsintervjuerna.
Svaret blev ja, och inte bara det – vi fick hålla vår helt egna anställningsintervju, separat från fackets och skolledningens respektive intervjuer. Det var kul och lärorikt, och något intressant kom fram vid mötet mellan skolledningen, de fackliga representanterna och HÄVDAT: alla tre intervjuteamen hade olika uppfattning om vilka som borde och inte borde anställas. Skolan, facket och elever tittar nämligen på helt olika saker. Vi från HÄVDAT utgick från vilka egenskaper som är bra hos en biträdande rektor ur elevperspektiv, och vilka som är mindre bra. Sedan inledde vi varje intervju med att ställa en mycket stor, öppen fråga: Vad är syftet med gymnasieskolan? Sedan snävades frågorna in gradvis och blev mer direkta. Samtliga kandidater var helt oförberedda på den frågan.
   Att eleverna fick en röst via utskottets initiativ var naturligtvis ett stort framsteg, men reaktionen var desto bättre. Vid mötet jag nämnde tidigare fick vi från utskottet höra att när de  sökande lämnade vår intervju sade de till folk från skolledningen hur imponerade de var över detta elevinitiativ, och att våra frågor var de bästa. Och vi som trodde att de bara smörade för oss! Ingen av de sökande vi från HÄVDAT funnit mindre lämpliga för posten fick den, så elevernas perspektiv måste ha tagits med i beräkningen (med tanke på hur olika uppfattningar om bra och dåligt de intervjuteamen hade).
/Aina Jarn, utskottet HÄVDAT
, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.