2017/04/26 Sveriges elevråd - SVEA

Elevperspektiv på Skolriksdagen!

Filippa och Emil!

Den 24-25 april arrangerades Skolriksdagen 2017 som är en stor konferens för politiker, ledande tjänstemän, rektor eller förskolechefer i Sverige. SKL arrangerar konferensen vartannat år sedan 1989. Skolriksdagen riktar sig både till kommunala och fristående huvudmän. För Sveriges elevråd – SVEA är detta en viktig målgrupp att nå och påverka för att lyfta fram och stärka elevers position i skolan. Därför var vi på plats och hade en monter för att sprida information om oss och vår verksamhet. 

En av de som var på plats och stod i vår monter var Emil Wellander, gymnasieelev och förbundsstyrelseledamot för Sveriges elevråd – SVEA. Här är några av hans reflektioner från dagen:

– När jag fick veta att jag skulle vara med och delta under Skolriksdagen så blev jag riktigt glad och tyckte att det skulle bli spännande, eftersom det var första gången för mig! Under eventet fick jag, tillsammans med de andra representanterna för Sveriges elevråd – SVEA göra det jag tycker är allra roligast – förespråka elevers inflytande för en bättre och mer demokratisk skola.

Många skolpolitiker, rektorer och andra personer från skolvärlden stannade till vid vår utställningsmonter där vi presenterade allt från hur man kan jobba i ett elevråd, hur vi ser på elevers organisering till hur samarbetet mellan elever och skolpersonal kan se ut. Det var roligt att så många var intresserade av vårt jobb inom organisationen och en trevlig överraskning var när jag samtalade med gymnasie- och kunskapslyftsministern Anna Ekström, som var på plats. Hon berättade att hon kände till oss sedan tidigare och berömde oss för vårt arbete! En annan känd skolpolitiker som syntes i vimlet var utbildningsministern Gustav Fridolin som även han närvarade under dagen.

Efter många möten med aktörer inom skolan kände jag stor pepp och nöjdhet över att så många ville vara med och prioritera frågor som elevinflytande, normkritik och rättssäkra betyg.  När dagen var slut kunde vi konstatera att arbetet vi gör är uppskattat och uppmärksammat. Detta stärker oss i vårt fortsatta skolpolitiska arbete för att uppnå en bättre och mer demokratisk skola för alla elever!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.