2019/03/27 bb-qwz9

Elevråd med fokus på framtiden!

Från vänster: Sekreterare Filippa Svan, vice ordförande Lina Persson, ledamot Tyra Solén,
ordförande Thea Lindell och ledamot Lars-Belvin Larsson.

På bilden från vänster: Sekreterare Filippa Svan, vice ordförande Lina Persson, ledamot Tyra Solén, ordförande Thea Lindell och ledamot Lars-Belvin Larsson.

Vi i Internationella Engelska Skolan i Lunds Elevråd har i flera år jobbat med att se till att alla elever trivs och är nöjda med skolan och att alla elevers röster blir hörda. Än så länge tycker vi att vi har lyckats ganska bra!

Vi i elevrådet har en väldigt nära relation till alla elever och lärare på skolan. Vi ses regelbundet på möten, en eller flera gånger i veckan, och för vidare elevers önskemål till de vuxna på skolan som, precis som vi, gör sitt yttersta för att uppfylla allas önskemål för en trevligare skolmiljö.

Den största inverkan vi i elevrådet och elevrådsstyrelsen har lyckats med det här året är vår vegetariska dag! Det är en dag i veckan då både lunchens huvudrätt och extrarätt representerar vår gröna framtid. För det tror vi på: En grön framtid! Vi är såklart mycket måna om våra klimatproblem och vill inget annat än att uppmana alla på skolan till att hjälpa till. Med en vegetarisk dag i veckan kan vi inspirera elever, och lärare för den delen, till att äta just mer vegetariskt, och faktiskt se vad man kan hitta på utan animaliskt protein. Detta är en fråga som IESL Elevråd har jobbat med i flera år, så vi är mycket stolta över att äntligen fått igenom det!

I elevrådet är vi såklart mycket stolta över vad vi har bidragit med och kämpar varje dag för att hitta på fler saker och lösa fler elevers önskemål. Mest nyligen skänkte vi 1200 kr till Roks för att minska mäns våld mot kvinnor och barn. Dessutom håller vi just nu håller vi på att planera in en dag då vi ska bjuda in föreläsare som ska hålla i föreläsningar och workshops med fokus på psykisk (o)hälsa. Det är ett aktuellt problem bland unga och vi vill hjälpa till att göra någonting åt det!


Vi värnar om elevernas välmående och tycker det är viktigt att prata om psykisk ohälsa, eftersom det inte lyfts tillräckligt mycket i undervisningen.


Vårt elevråd bildades 2013, samma år som vår skola öppnade, så för att vara ett hyfsat ungt elevråd så har vi utvecklats och åstadkommit mycket under åren. Vi är ganska strukturerade och det är vi mycket stolta över!

Elevrådet på Internationella skolan i Lund

Kika in på iesl_elevråd på Instagram!

https://www.instagram.com/p/BpCYLxfhTjF/