Riksorganisationen Sveriges elevråd – SVEA kan hjälpa dig med mycket men inte med allt samtidigt. Därför har vi här skapat möjligheten för “gör det själv” utbildningar som du nu kan genomföra ensam eller tillsammans med ditt elevråd. Framgångsfaktorer för elevråd är skapat av Sveriges elevråd – SVEA och är förutsättningar för att ett elevråd ska lyckas. Framgångsfaktorerna är skapade med hjälp av djupdiskussioner, forskning och elevrådsexpertis och är något elevråd kan använda sig av för att göra sig mer framgångsrika. Vi vill nu dela metoder för att bli bättre inom de olika framgångsfaktorerna.

Denna databas görs och uppdateras av SVEAs medlemmar. Inga är bättre på elevråd än elevrådare. Är du intresserad att bidra med innehåll är du mer än välkommen att kontakta info@svea.org

Hur gör jag för att lära mig något?

Läs under den huvudrubrik du är intresserad att utveckla dig själv eller ditt elevråd inom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.