2011/03/30 Sveriges elevråd - SVEA

Elevrådet tillhör eleverna

Det är inte alltid lätt att veta hur man ska göra om man vill utveckla sitt elevråd och göra det mer demokratiskt. Att sträva efter ständig modernisering och förbättring är ett måste för varje elevråd. Elevrådet måste tillhöra eleverna och inte stelna till som i sin tur leder till att man kan hamna i otakt med dem som det egentligen handlar om: eleverna.

Att få en bra relation med sin rektor skadar aldrig, men det gäller främst att ha ett enat elevråd. Ett organiserat elevråd är ett handlingskraftigt elevråd. Man måste se till att ha en bra relation med elever och skolledning samt kommunicera frekvent. Det leder till att elevrådet får en bra frejd.

Vad kan man göra tillsammans med sitt elevråd för att främja elevdemokratin egentligen? Man bör göra det tydligt att man är på elevernas sida genom att alltid vara där för dem. Det är viktigt hjälpa till oavsett bekymmer. Elevrådet bör även ha ordentliga årsmöten vilket ser till att personerna på respektive poster är formellt och demokratiskt valda.Det är en lång väg som varje elevråd måste gå. Det är därför naturligt att man stöter på problem på vägen. Det är normalt att skolledningen tror att ni bara vill börja ställa krav på dem. Det kan leda till att de inte blir så samarbetsvilliga, men de ändrar snabbt på sig. Det kan vara lika för eleverna, de kan tro att ni är samma gamla handlingsförlamade elevråd, men om ni visar att ni är på deras sida kommer de att vara på er sida.

Har man skolans elever bakom sig så är det svårt att bli ignorerad av skolledningen, dess mindre av rektorn.

/Hamid Pourassad

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.