2012/03/31 bb-qwz9

Elevrådskongressen är igång!

Nu är Elevrådskongressen igång!

För er som inte är på Elevrådskongressen och kanske undrar vad det är vi gör här och vad det Elevrådskongressen är tänkte jag berätta det lite kort. Elevrådskongressen är Sveriges elevråd – SVEAs årsmöte och det högsta beslutande organet i organisationen. På årsmötet samlas våra medlemmar för att diskutera vad organisationen ska arbeta med under året, vilken politik som vi ska drivas samt vilka regler(stadgar) som ska råda för organisationen.

Det beslut som tas under årsmötet är :

Verksamhetsplan. Verksamhetsplanen beskriver vad förbundet ska arbeta med under året utifrån organisationens syftet. SVEAs Förbund (Styrelse, personal och ideella elevrådsutvecklare) har tre syften. 1) Stötta, inspirera och utveckla elevråd 2) Föra fram elevråd och därav elevers röst i skolpolitiken 3) Sprida elevers rättigheter och rätt till alla som verkar inom skolan. Utifrån dessa syften bestämmer medlemmarna i verksamhetsplanen vad som ska arbetas med under året på varje punkt.

Skolpolitisk fokusfråga. Varje år väljs en skolpolitisk fokusfråga. Den skolpolitiska fokusfrågan drivs sedan under två år av hela förbundet tillsammans med medlemselevråden. Den fråga som valdes på Elevrådskongressen 2011 var “Höj lärarnas status – höj kunskapen”

Skolpolitiska programmet. Det skolpolitiska programmet kan likställas med partiers partiplattform. Här står det vad vi vill åstadkomma och våra mål för skolan. Det är utifrån detta som förbundsstyrelsen repressenterar mot media och politiker och det utifrån detta som medlemmar kan finna inspiration till vad de vill arbeta för att förbättra på sin skola.

Stadgar. Stadgarna är organisationens regler, här fastställs vad förbundet finns till för, vilka som får vara medlemmar och vad som krävs för att kunna vara medlem, reglerna kring Elevrådskongressen och mycket mer.

Det är främst dessa dokument som behandlas under Elevrådskongressen. Detta går till genom att medlemmarna först arbetar i utskott där de sätter sig in extra mycket i något av dokumenten. Efter det är det plena (stormöte) då vi alla samlas i vår plena sal och tillsammans diskuterar de förslag och beslut som ska fattas.

 

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.