2012/03/14 bb-qwz9

En bra relation till rektorn

[FILM] Här visar Rebecka och Frida varför det är viktigt att ha gott bemötande mellan elev och rektor. Finns det en bra relation mellan elev och rektor förenklas möjligheten att få igenom projekt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.