2017/05/10 Sveriges elevråd - SVEA

En helg med NSSN!

Under helgen har ni kunnat se på våra sociala medier att vi deltagit i ett möte med NSSN i Helsingfors. NSSN står för Nordic School Student Network och är precis som namnet säger ett nätverk för elevorganisationer i norden. Syftet med samarbetet är att vi ska kunna utbyta erfarenheter, lära och inspirera varandra för att bygga starkare elevorganisationer för en bättre och mer demokratisk skola i hela norden.


I helgen var Jag och Jakob från förbundsstyrelsen på plats i Helsingfors för att delta vid nätverkets sammanträde. Under lördagen pratade vi om de olika organisationernas utmaningar, framgångar och kunde tillsammans ge varandra nya perspektiv på saker och ting. Vi pratade också om de potentialen som finns för utökade samarbeten för nätverket.


Under söndagen diskuterade vi om framtiden för NSSN och vad vi vill uppnå och hur vi kan stärka rutiner och annat i nätverket. Vi diskuterade olika styrdokument och fastställde förutsättningar för det kommande året.

Trots att vi alla kommer från olika länder så finns det både många likheter men också många olikheter mellan de olika skolsystemen. Det är därför otroligt intressant att få olika och nya perspektiv. Vi ser att möjligheten att få  ta del av varandras erfarenheter och samla in nya idéer även internationellt är mycket värt. Vi tror starkt på samarbeten och nätverk. Framgångarna med  NSSN:s visar också att samarbeten på internationellt är värt mycket!

Hem tar vi med oss nya idéer,  inspiration och sätt att arbeta samt driva vår verksamhet på. Tillsammans har vi möjligheten att påverka ännu mer och även en väg att få stöd i organisationernas fortsatta arbete. Med samarbete kommer vi otroligt långt och tillsammans är vi starka!

Ellen Öman
Förbundsstyrelseledamot, Sveriges elevråd – SVEA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.