2014/06/08 bb-qwz9

En normkritisk skola – Elevernas fokusfråga i Skåne!

Att försöka få enskilda individer att passa in i en specifik mall tror vi inte på och tycker därför det är viktigt att skapa en undervisning som inkluderar alla oavsett vem man är. Det är dags att normerna synliggörs och ifrågasätts så vi tillsammans kan göra skolan bättre för alla elever! 

Vi är en organisation som håller till i de södra delarna av Sverige där vi tillsammans jobbar för en bättre och mer normkritisk skola. Tillsammans med skolor runt om i Skåne vill vi skapa en skola där likvärdigheten och jämlikheten är den samma för alla.

Organisationen leds av en styrelse med representanter från elevråd i Skåne och vi kommer anordna träffar med samtliga elevråd i Skåne-regionen och knyta ett nära samarbete mellan varandra. Vår vision är att med samarbete kommer man långt men med demokrati längre! 

Att normkritik är avgörande för undervisningen och dess jämlikhet är för oss en självklarhet. Hur ska man kunna lära sig om man känner sig exkluderad genom undervisningen, och de ramar ställs inom? Därför är upplysningen om normer och vikten i ifrågasättandet något vi jobbar för. Alla har rätt till en jämlik och rättvis skola och med hjälp av normkritik kommer vi kunna ta ett stort steg mot detta mål! 

/Jakob Amnér & Stina Josefsson, styrelseledamöter Sveriges elevråd – SKÅNE

10310645_552480194873220_435272593817307361_nFör att hålla koll på vad som händer i Skåne, likea oss på facebook! https://www.facebook.com/sverigeselevradskane?fref=ts

 

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.