2011/04/15 bb-qwz9

En skola på vetenskaplig grund

 “Lärarförbundet har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv enats om en programförklaring för en skola som vilar på vetenskaplig grund.”

“I programförklaringen har skolans intressenter formulerat en vision för år 2020 och enats om att verka för ökad vetenskaplig kompetens hos lärare och skolledare och ökade resurser till praktiknära utbildningsvetenskaplig forskning – den typ av forskning som svarar på de frågor som lärare ställer i sin vardag.”

Läs hela programförklaringen här ->Programförklaring (Från http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/00536DFC?OpenDocument&menuid=00326A1C)

Det är glädjande att dessa tunga jättar inom skollobbying sätter frågan på agendan. I fall skolan ska bli långsiktig måste den sluta styras av subjektiva åsikter som skiftar med regeringsmakten. Skolans pedagogik ska baseras på forskning och beprövade metoder. Det må ta längre tid att basera skolan på forksning, men att fokusera på rätt sak (som vi vet är rätt sak) är alltid mer effektivt i det långa loppet.

Jag vill å Sveriges elevråd – SVEAs vägnar tacka Lärarförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv för att ni enats om en programförklaring för en skola som vilar på vetenskaplig grund. Jag hoppas innerligt att den gör ett starkt avtryck i skolpolitiken.

/Tobias Jobring, förbundsordförande

, , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.