2011/05/25 Sveriges elevråd - SVEA

Ett hot mot rättssäkerheten

Läs vår debattartikel om elevers rätt att överklaga sina betyg på SVT Debatt.

“Regeringen med utbildningsminister Jan Björklund förvägrar hudratusentals elever att ompröva sina betyg. I en rättstat är det en fundamental rättighet att kunna ifrågasätta och få viktiga myndighetsbeslut omprövade. Uppfylls inte denna grundläggande rättighet kan själva grundvalarna för individens rättigheter och statens skyldigheter komma i fråga. Det skriver Lars Carlsson, chef för Sverigeprogrammet Rädda barnen och Tobias Jobring förbundsordförande SVEA.”

Vill du läsa mer tryck HÄR

, , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.