2020/09/30 bb-qwz9

Falkenbergsskolans elevråd: “Visa vad ni gör för andra elever!”

Vi är så glada över att få möjligheten att träffa elever runt om i Sverige för att prata skoldemokrati, elevinflytande och organisering. I september var våra ideella utbildare Kajsa och Isabella ute på uppdrag – de besökte elevrådet på Falkenbergsskolan i Kalmar. Under en dag arbetade de med elevers rättigheter, gruppdynamik och elevrådets framtida projekt.

Elevrådet fick svara på några frågor om sitt arbete och sitt engagemang. Här kan ni läsa deras tankar!

Varför är ni engagerade? 
Det är kul att se hur man kan förändra och få se hur saker förändras i skolan. Elevdemokrati är viktigt och det är kul att få vara med och förbättra skolan där det finns brister.

Hur arbetar skolans elevråd?
Ordförande ansvarar och ser till så att allt tas upp. Vi andra sitter med på mötena och diskuterar oss fram till olika lösningar. Sedan går vi vidare till de ansvariga vuxna för att få igenom förändringarna.

Har ni några tips till andra elever?
Här kommer fyra riktigt bra tips!

  1. Lägg upp allt du säger snyggt, så att du får med det viktigaste på ett bra sätt och får alla att lyssna.
    .
  2. Gör elevrådet roligt så att efterfrågan att få vara med är stor.
    .
  3. Var inte rädd för att säga emot eller göra din röst hörd bara för att någon tycker annorlunda.
    .
  4. Visa vad ni gör för andra elever så att de ser vad som händer. Det skapar engagemang!

Har ni något drömprojekt?!
Förbättra elevernas uppehållsrum och uppgradera med pingisbord, lufthockey och andra aktiviteter. Få till fler att utföra fysiska aktiviteter så att alla har någonting att göra. En dröm är att ha en stor multiarena på skolgården.
.
Vi vill också förbättra internet då det alltid krånglar, vilket gör att skolarbetet påverkas, sen vore det bra med bättre och mer avancerade datorer.


Vill ditt elevråd också berätta om hur ni arbetar med skoldemokrati? Hör av er till oss på info@svea.org så kan vi lyfta er historia!