2012/10/14 bb-qwz9

Får läraren ge mig ogiltig frånvaro trots att jag är närvarande?

När den nya gymnasiereformen kom ändrade även CSN sina kriterier för studiebidrag i gymnasiet. Missar du bara några lektioner i månaden kan ditt CSN-bidrag bli indraget, och i värsta fall kan du till och med bli återbetalningsskyldig. Detta har ställt till med många problem i den svenska skolan.

En av de vanligaste frågorna Elevers rättigheter får är ”Får läraren ge mig ogiltig frånvaro även fast jag är närvarande på lektionen?”

Av vad jag har förstått använder många lärare detta som ett straff för elever som inte sköter sig på lektionen. Detta har blivit ett problem och många elever har frågat oss ”vad gör jag nu?” då deras studiebidrag faktiskt blir indraget. Händer sådant här måste du prata med din lärare och förklara att detta inte är okej. Vägrar hen att lyssna kan du vända dig till din mentor eller skolledningen.

En av mina lärare hotade en gång två av mina klasskompisar att ge dem ogiltig frånvaro om de inte fällde ner sina datorer. Jag sa till honom att han faktiskt inte får göra så varpå han kallade mig för ”jävla advokat”. Stör man undervisningen får läraren be om att få omhänderta mobil/dator till dagens slut. Ger du inte läraren din utrustning och läraren tar den ur dina händer räknas detta som stöld och är inte heller okej. Man ska alltid få en chans att ändra sitt beteende. Läraren kan därför inte heller bara skicka ut dig ur klassrummet utan att ha gett dig en chans att tagga ner.

Att våga ifrågasätta sin skolgång är det bästa tipset jag någonsin kommer att kunna ge elever. Vet du om att läraren gör fel måste du stå upp för dina rättigheter. Vill du ha hjälp med hur du ska gå tillväga, eller veta mer om dina rättigheter som elev kan du höra av dig till eleversrattigheter@svea.org.


Oskar Wiik
Elevers rättigheter
Sveriges elevråd – SVEA

, , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.