2015/07/05 Sveriges elevråd - SVEA

Folkpartiet – Äntligen lite elevfokus

Jan Björklund talade idag i Almedalen och var därmed sist ut av de etablerade partierna. Det dröjde nästan 24 minuter innan vår f.d. skolminister började prata om skolan. Dock visade det sig vara värt att vänta på. Björklund pratade stort om hur han och folkpartiet har höga ambitioner för skolan. Han har också skärpt sin retorik och pratar nu tydligt om “kunskapsskolan”  vilket ger hopp om framtiden. Vi elever vill se en utveckling, där vi går från en stressingivande skola helt fokuserad på betyg till en motiverande skola som värdesätter kunskap. Björklund tar i sitt tal ett steg på den vägen!

Björklund tar upp hur viktigt det är för skolan att ha ett resultatfokus med mycket betyg och utvärderingar. Han utgår då från att det ska skapa en medvetenhet bland lärare och elever, vilket kan vara bra. I verkligheten idag är det dock inte så det ser ut. För många elever är betygen en stor stressfaktor som orsakar en vitt utspridd psykisk ohälsa bland många elever.

Vidare lyfter han i sitt tal att barn och unga ställs inför för få hinder och att detta gör att vi fokuserar mindre på skolan. Det är en ytlig analys på ett komplext problem. Vad är det för typ av hinder och hur mycket krav ska det ställas på unga? Lösningen grundar sig snarare i att elever känner sig motiverade, vilket knappast en akut höjning av krav kommer fixa.

Han pratar också om reformstoppet som just nu pågår som ett hinder och hur fler viktiga samt stora reformer måste till. Det är dock nödvändigt att stanna upp och utvärdera det som gjorts innan reformtåget kan tuffa vidare. Det är också viktigt att sen när utveckling och reformering kommer igång igen, att det förankras ordentligt i forskning.

Något som många av veckans tidigare talare missat men som Björklund nämner är hur en bra och jämlik skola är en förutsättning för människor att lyckas senare i livet. Det är väldigt positivt att detta lyfts och att det är mer än en partiledare som pratar om skolan utan att bara svartmåla den! Björklund pratar också välformulerat om hur barn har olika förutsättningar både när de börjar men även vidare genom hela skolan. Det verkar som att han tagit till sig av vår kritik eftersom han nu flera gånger pratar om konsekvenser för eleverna samt vikten av att elever blir lyssnade på!

 

Viktoria Lamberth, elev och vice regionsordförande för Sveriges elevråd – SKÅNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.