2012/03/02 bb-qwz9

Föra vidare och behålla kunskap

[PREZI] Det är viktigt att kunskap som finns hos enskilda personer förs vidare till andra så att all kunskap behålls inom elevrådet. Detta för att inte kunskap ska försvinna när medlemmar avgår eller går ut skolan. Men hur? I denna presentation finner du tips.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.