2019/06/25 bb-qwz9

Förbättra skolans fysiska och psykosociala arbetsmiljö!

Vi vet att en viktig del i att minska den psykiska ohälsan bland unga är en likvärdig skola, men i verkligheten har vi långt kvar innan vi uppnår detta mål. Skolan är den fysiska plats där det sker flest sexuella trakasserier. Det är skrämmande och ett bevis på att skolans psykosociala såväl som fysiska arbetsmiljö måste förbättras för att elever ska kunna känna sig trygga. En otrygg elev kan sällan lägga energi på lärandet utan otryggheten tar lätt över fokuset. En dålig arbetsmiljö gynnar varken elever, som ständigt går i oroliga tankar, eller lärare vars elever presterar sämre och sämre på grund av bristande välmående.

För att vi elever ska känna oss trygga är det viktigt att det finns ett tillgängligt elevhälsoteam som kan hjälpa den som behöver hjälp. Det är inte själva ohälsan i sig som är faran, utan det verkliga problemet uppstår när den hjälp som garanteras oss elever inte finns att få.

Dessutom följer den otrygga arbetsmiljön med många elever hem. Näthat förekommer allt oftare i dagens digitaliserade samhälle. För att undvika att kränkningar och trakasserier fortsätter även utanför skolans väggar är nyckeln att jobba förebyggande, och att redan från en tidig ålder ge elever en stark värdegrund att stå på, och på så sätt förhindra de beteenden som skapar otrygghet redan från början.

Jag som elev vill trycka på vikten att föra en kontinuerlig och lyhörd konversation med oss elever om de problem som bidrar negativt till vår arbetsmiljö, istället för att prata om oss och de problem vi stöter på. Ingen har bättre koll på hur det är att gå i skolan än dagens elever.

Välmående elever är avgörande för en välmående framtid.

Chiara Bergmark-Stanzani – Vice förbundsordförande, Sveriges elevråd – SVEA