2018/02/09 bb-qwz9

Förbundsordförande Jakob Amnér om oppositionens svar på läsa-, skriva- och räknagarantin

Under veckan har regeringens förslag om läsa-, skriva- och räknagarantin diskuterats och kritiserats. I videon ovan har förbundsordförande Jakob Amnér svarat på oppositionens ställningstagande.

Här är texten till videon:

Statistiken är tydlig. I höstas visade Lärarnas Riksförbund i en undersökning att 8 av 10 högstadielärare känner till elever i behov av särskilt stöd som inte får det. I Skolinspektionens årsrapport från 2015 konstaterade också myndigheten att i 40 procent av de granskade grundskolorna fanns det brister i elevernas tillgång till extra anpassningar och särskilt stöd.

Vi får regelbundet statistikens siffror fyllda med verkligt innehåll genom berättelser från elever. Om hur de ger upp på skolan, hur de inte orkar mer eller känner sig värdelösa. Det är berättelser om hur deras behov är helt förbisedda eller ignoreras. Vi kan inte acceptera en skola som inte ser eleverna eller möter deras behov. Skolan ska garantera att alla elever får en bas av kunskaper som utgörs av att kunna läsa, skriva och räkna. De som av olika anledningar halkar efter på dessa områden kommer få det otroligt svårt att hänga med, även i stora delar av övrig undervisning.

Läsa-skriva- räknagarantin kanske inte är den ultitmata lösningen. Det finns frågetecken. Det är dock ett agerande på problemet. Det förtydligade ansvaret för huvudmannen är bra. Samma sak med bättre förutsättningar att involvera specialpedagoger eller speciallärare i processen. Problemet är verklighet här och nu, att tidigt stöd är ett privilegium för vissa när det ska vara en verklighet för alla. Att agera är att ta ansvar för skolan. Vi ser ett behov av åtgärder så att elever får tidigt stöd i sin läs-, skriv-, och matematikutveckling.

Oppositionen gick förra veckan ut igen med att de fortsatt säger nej till läsa-skriva-räknagarantin.

Så min fråga är; om inte genom åtgärdsgarantin, hur tänker ni ta ansvar för elevernas lärande?

/Jakob Amnér, förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA.