2011/08/19 Sveriges elevråd - SVEA

Framtidens skola

Om bara några dagar kommer Sveriges största arbetsplats vara full av elever. Elever som likt korvar stoppas med information som de förväntas snappa upp efter timmar av stillasittande.

Vi som elever i dagens skola ser fyra viktiga kunskaper och kompetenser vilka skolan borde fokusera på av en enkel anledning: dessa är krav som arbetsmarknaden ställer.

1. Självförtroende. Morgondagens anställda måste tro på sig själva för att kunna leverera sin fulla kapacitet och inte störas av hjärnspöken. Självförtroende ges på ett vis i form av ansvar och inflytande över skolgången.

2. Kreativitet. När vi lämnar skolan kommer många av oss att stå utan minsta aning om vad vi ska hitta på. Att utveckla, eller kanske snarare spara, kreativiteten från sin barndom är av ytterst vikt för att ge eleven möjlighet att skräddarsy sitt eget liv, vilket borde vara självklart. Ger du en boll, en pinne och tyg till en vuxen människa, har denne oftast svårt att ‘förstå’ vad denne ska hitta på med dessa prylar. Med utvecklad kreativitet kommer självklart något roligt hittas på!

3. Färdighet. Arbetsmarknaden kräver att Sverige har en skola som lär ut färdighet till elever. Det är inte okej att höra: “Jag lärde mig ingenting på gymnasiet som jag inte hade kunnat lära mig efteråt”. Självklart ska möjligheten att prova på ett brett utbud av yrken/intressen/brancher ges, men när elever kommer upp i åldrarna borde skolan satsa på att utveckla färdighet inom ämnen som för eleven är nyttiga och intressenta.

4. Logik. Logiskt tänkande har man stor nytta av i kunskapsämnen. Att lära sig logiskt tänkande kommer att underlätta i det närmaste allt i elevens liv, oavsett om det gäller arbete/resor/problemlösning/vardagssituationer.
Så klart ska kunskapen och elevinflytandet ha en central roll i skolan, och jag kommer skriva mer och utveckla resonemanget om detta på engagerad.se.

Erik Erza Olsson & Jennipher Olsson

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.