2020/05/06 bb-qwz9

Från idé till verklighet – elevrådet arrangerade elevrådsdag för hela skolan

I mitten av februari ringer telefonen på Sveriges elevråd – SVEAs kansli. På ena sidan luren sitter två elever som vill diskutera tankar och idéer till ett projekt som de precis startat igång med sitt elevråd. Fyra veckor senare arrangerar elevrådet på Carl Johanskolan i Karlsborg en elevrådsdag för skolans 240 elever. 

Maja och Agnes från Carl Johansskolans elevråd går båda i nian och fick förtroendet att arrangera elevrådsdagen. En måndag i april genomförde de dagen och de är stolta över att allt gick som de tänkt.

– Vi har alltid varit engagerade i våra rättigheter och intresserade av vår skolgång. Jag och Maja har suttit med i elevrådet ända sedan lågstadiet. Det känns naturligt att vilja förändra saker och göra de bästa vi kan för elevernas skull! 

Agnes

Det är ett stort projekt att planera och genomföra en dag med schemabrytande aktiviteter för en hel skola. Tjejerna berättar hur de blandade skolans elever i åtta olika grupper, där varje årskurs och de olika klasserna var representerade. Under dagen fick varje grupp besöka fyra olika stationer där de fick delta i fyra olika former av aktiviteter. Alla 22 i elevrådet var utplacerade på de olika stationerna och dessutom fanns det minst en vuxen på varje station.

– Vi ville variera innehållet på varje station så mycket som möjligt. Vi ville att Elevrådsdagen skulle både vara rolig men också lärorik!

De fyra olika aktiviteterna var:

  • Föreläsning i aulan. En vuxen på skolan berättade om rollen som elevskyddsombud. 
  • Idéstafett! Här fick alla elever komma på ideér och fundera på vad de vill förändra på skolan. Sen fick de arbeta med ideérna och skriva projektplaner.
  • Nät-etik. Inför elevrådsdagen skickade elevrådet ut en trygghetsenkät där de frågade hur eleverna upplever tryggheten på nätet. Under lektionen diskuterades vad som händer på nätet och vad vi kan göra för att det ska bli bättre på nätet.
  • Bygga lego! Vi ville att eleverna skulle lära känna lite fler människor från de olika klasserna och årskurserna. Så lektionen gick ut på att samarbeta och bygga olika saker med lego.

Jag och Agnes har planerade ihop allt själva med elevrådet, men vi fick bra stöd från både rektorn och ansvarig för skolans elevråd. Men i slutändan fick vi bestämma helt själva om vad det ska handla om, säger Maja.

När vi gick med i Sveriges elevråd – SVEA så har vi blivit ännu mer engagerade. Vi märkte att makten i elevrådet kan vara så stor när vi träffade andra elevrådare! Det gjorde att vårt elevråd blev ännu mer seriöst, vi fick massa ideér och kände att mycket var möjligt!  

Vad vill ni skicka med till andra elever och elevråd som kanske vill göra samma sak som ni?
Vi vill att andra elevrådare ska våga fråga och ta kontakt med skolledningen och kommunen. Att delegera frågor till exempelvis matråd gör att ditt elevråd kan fokusera på större frågor. En nyckelpunkt i ett välfungerande elevråd är alltså att ha ett samarbete mellan skolledningen och eleverna!


Vill ni få stöd och tips från oss? Skriv till info@svea.org så hjälper vi er, vi finns här för er elever!