2012/03/05 bb-qwz9

Från idé till verklighet

[PREZI] Hur får man egentligen en idé till färdig produkt, vem ska göra vad och hur går arbetsprocessen till i ett projekt? Det och mer därtill förklaras i denna Prezi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.