2011/06/19 Sveriges elevråd - SVEA

FS-möte 2

I helgen intog styrelsen ett hus på norra Tynningö utanför Vaxholm i Stockholms skärgård.

Under helgen fick vi besök av den nyvalda valberedningen och revisorerna och spenderade några trevliga timmar med att lära känna varandra och ta tempen inför kommande års arbete.

Stora diskussioner om organisationen stod på schemat. Bland annat bröt vi ned hela organisationen i småbitar och granskade all vår verksamhet och dess syfte. Detta var inledningen till de prioriteringsdiskussioner vi kommer att ha på kommande möten inför framtida verksamhet.

Kan nämnas att halva stugan efter fredagen var täckt av blädderblock och färggranna post-its! Underbar syn.

Nu närmast infinner sig semester för presidiet och de flesta ledamöterna medan vissa ger sig i kast med sommarjobb och sommarkurser. Bloggen kommer att uppdateras mycket under Almedalsveckan mellan den 3 – 10 juli och likaså ordförande och vice ordförandes twitter då vi kommer att vara på plats och bland annat träffa samtliga ungdomspartier.

Ha en trevlig sommar och se till att följa oss under almedalen. Så kommer det att bli mycket diskussion om skolpolitik!

/Andreas Jansson, vice förbundsordförande

 

20110619-233031.jpg

20110619-233049.jpg

20110619-233156.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.