2010/06/16 Sveriges elevråd - SVEA

Generation E

I går skrev Dagens Nyheter om generation E. Generation E står för engagemang och email.

Seher Yilmaz, ordförande för LSU, beskriver artikeln så här:
“I korthet säger artikeln att generation E är en generation som är solidarisk och engagerad, men som inte vill gå med i traditionella partier eller folkrörelser för att det tar för lång tid att fatta beslut. Att de misstror hjälporganisationer men att de vill se konkreta resultat och att de därför gärna startar egna hjälpprojekt där de också kan vara säkra på att deras ekonomiska bidrag går till rätt saker.”

“Vi är fortfarande väldigt många unga som tror på de traditionella folkrörelserna och som gärna går med i ett parti, det är verkligen inte så att alla unga tycker att det är alldeles för trögt att engagera sig i en traditionell organisation. Och det finns många ungdomsorganisationer som är väldigt bra på att uppmuntra idéer som snabbt kan omsättas till verklighet.”

Det är inte så att unga i dag inte vill skapa politisk förändring. Tittar jag på vår egen organisation ser jag raka motsatsen, fast med en twist. Vi vill inte enbart skapa politisk förändring. Vi vill göra mer. Det handlar om att vi är en organisation som jobbar på både nationell och lokal nivå. Det som jag reagerar på, och som även Saher reagerar på, är just det här att att generation E bara vill göra saker som resulterar i konkreta resultat.

I Sveriges elevråd – SVEA jobbar vi medvetet på både lokal och nationell nivå, för de hänger ihop. Det är här analysen av generation E börjar fela. Jag håller med om att vi vill jobba på lokal nivå för att det är där vi kan skapa konkret förändring, men det tar inte stopp där. Efter det  lyfter vi upp verksamheter på nationell nivå, visar politikerna och säger: “Kolla här, det här fungerar! Lagstadga om det så att fler använder den här lösningen!”.

Det handlar inte om att vi är ointresserade av det politiska samhället. Det handlar om att vi använder andra metoder när vi jobbar politiskt. För vi jobbar politiskt, men i uppförsbacke. Ungas perspektiv tas inte på lika stort allvar som vuxnas. Till viss del har vi anpassat oss efter det, därför motiverar vi våra åsikter och perspektiv genom att genomföra dem i verkligheten.

Jag vill inte ändra på vårat arbetssätt, för vi skapar den förändring som politiker är oförmögna att skapa. Varken kvinnorörelsen eller slavarnas frihetsrörelse i USA skapades av politiker, vilket får mig att fundera på om de frågor som unga brinner för verkligen kommer att genomföras av politiker.

Nej. Vi löser det själva, och sedan visar vi upp de positiva exempel vi har åstadkommit och skapar därigenom politisk förändring. Vi är generation E. Vi är engagerade, vi använder email och vi förändrar, politiskt och på riktigt.

/Tobias Jobring, förbundsordförande

, , ,

Comment (1)

  1. Isabel W. Sörensen

    Sant Tobias och frågan är nu hur systemet kan anpassas så att ungas engagemang tas tillvara och så att de gamla fattar att vi finns och att vi bryr oss!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.