Med oss

Här hittar du information om vad SVEA kan hjälpa ditt elevråd med. Här finns också information om nationella träffar och utbildningar, samt vad dessa innehåller. All verksamhet Sveriges elevråd – SVEA bedriver baseras på Framgångsfaktorer för elevråd

 

Gör det själv

Här finns det filmer och presentationer skapat av medlemmar, för medlemmar. Innehållet i detta material är tips och metoder för att hjälpa ert elevråd. Det kan vara allt ifrån hur man gör en verksamhetsplan till att göra klassråden mer effektiva och roliga. Allt material baseras på Sveriges elevråd – SVEAs Framgångsfaktorer för elevråd

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.