2014/10/04 bb-qwz9

Gratulerar, Sveriges nya utbildningsstatsråd

Nu är stafettpinnen hos er, Gustav Fridolin, utbildningsminister, Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

I utvecklingen av den svenska skolan ser vi positivt påMimmi&Matilda forskningsförankrade kunskapslyft med eleven som främsta utgångspunkt. Förutom förslaget om återinförandet av estetiska ämnen i gymnasieskolan ser vi fram emot ert förslag angående skolkommissionen där svenska skolforskare och företrädare för professionen ska få i uppgift att lägga fram förankrade och vetenskapligt byggda förslag i skolutveckling, ett forum det kommer vara en ära att delta i.

I valrörelsen lovade ni att lösa skolans problem inom era hundra första dagar vid regeringsmakten. Tiden är nu kommen.
Vi ber er, håll er till reformer med elevers lärande i centrum och inte olika populistiska utspel, så som införandet av en obligatorisk gymnasieskola. Finns det någon vetenskaplig förankring i att elever motiveras att gå gymnasieskolan om de tvingas in i den?
Utbildningspolitik handlar om långsiktighet, hållbarhet och stabil politik där mottagaren, eleven, kommer i första hand.

Innan vi avrundar detta inlägg; vi ser fram emot att arbeta med er de kommande fyra åren, Gustav Fridolin, Aida Hadzialic och Helene Hellmark Knutsson.
Vill ni ha kaffet svart eller med mjölk?

Dessa första 100 dagar ska sannerligen bli spännande. Kom ihåg att alltid grunda era förslag i forskning. Kom ihåg att alltid ha elevfokus, något vi gärna bistår er med.

Varmaste lyckönskningar – vi ses snart!

Mimmi Garpebring, Förbundsordförande
Matilda Hellström, Vice förbundsordförande

 

P.s. Sveriges elever önskar bland annat följande:

            Att finansieringen av skolforskning ökar drastiskt

            Att kopplingen mellan skola och psykisk ohälsa utreds

            Att inga fler obligatoriska mätpunkter införs och de som finns utvärderas grundligt

            Att lärarkåren får fortbildning i elevinflytande, normkritik och digital kompetens.

Vill ni ha mer av var detta kom ifrån? Sveriges elevråd – SVEAs valmanifest, Sveriges elevråd – SVEAs skolpolitiska program

 

 

 

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.