2011/04/11 bb-qwz9

Höj lärarstatusen, höj kunskapen

På elevrådskongressen, Sveriges elevråd – SVEAs årsmöte, valde medlemmarna Sveriges elevråd – SVEAs viktigaste fråga de kommande två åren. Vi vill att läraryrkets status ska höjas. En motivering som kom från en medlem var ”det spelar ingen roll om vi har skitlokaler, bara vi har inspirerande lärare”.

Läraryrket har blivit ett andrahandsval. Ett yrke för studenter som inte kommer in någon annan stans. Läraryrket väljs av många för att det är en utbildning med lägre krav. Det är också många gamla lärare som kör på samma gamla upplägg för sin undervisning som de gjorde för tio år sedan. Upplägg som många gånger är föråldrade och ointressanta.

Sveriges elevråd – SVEA vill att statusen för läraryrket ska höjas för att vi vill att de mest kompetenta personerna i samhället ska vara lärare. Lärarprogrammen ska ha de högsta kraven i Sverige. Vi vill ha lärare som är duktiga ledare som kan motivera, inspirera och hjälpa oss att lära. Vi vill att våra lärare ska vara eldsjälar som brinner för sitt yrke. Vi vill ha lärare som kan sina ämnen och kan utforma undervisningen på ett inspirerande sätt som stimulerar, utvecklar och leder till fördjupad förståelse. Vi vill ha lärare som bryr sig om alla elever som de undervisar och ser deras unika behov och möjligheter.

Har vi denna sortens lärare kommer vi elever få de kunskaper, kompetenser och färdigheter vi behöver för att kunna nå våra livsmål och få ett bra liv. Det är genom att höja statusen för läraryrket som dessa personer kommer vilja bli lärare i våra skolor.

/Tobias Jobring, förbundsordförande

 

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.