2013/05/16 bb-qwz9

höjd lärarstatus = skickliga lärare = lustfyllt lärande

Den senaste tiden har största fokus i skolpolitiken legat på lärarnas status. Det har snackats om lärarnas låga löner, men den största skrällen var att i höstas kom 123 personer in på lärarutbildningen med resultatet 0,1 på högskoleprovet. Snittbetyget på högskoleprovet för lärarstudenter låg hösten 2012 på 0,5 vilket kan jämföras med att om man svarar “C” på alla frågor på högskoleprovet får man 0,4 i betyg…

Skolan är Sveriges största arbetsplats, och enligt mig även den viktigaste. Det är nämligen här som unga människor skaffar sig kunskaper, åsikter och passioner – och i den processen spelar lärarna en stor roll. Lärare ska undervisa och inspirera, vara kunskapskällor och förebilder. Det är ett tungt uppdrag och därför är lärarnas status en fråga som ligger nära Sveriges elevråd – SVEAs hjärta. Vi hade “Höj lärarstatusen, höj kunskapen” som fokusfråga förra året, för att vi tyckte att den viktigaste förutsättningen för elever var inspirerande och kompetenta lärare som brinner för sitt yrke. Då kan inte lärarutbildningen fortsätta vara utbildningen med lägre krav – utbildningen som är andrahandsvalet – det måste istället locka de mest kompetenta personerna i vårt samhälle.

Dagens elever är framtidens samhällsbyggare, och för det krävs det att vi har lärare som är skickliga ledare som kan anpassa undervisningen efter varje elev, som kan vara kreativ och förmedla kunskap. Och för att få in dessa skickliga ledare måste läraryrkets status höjas.

Mikaela Karlsson, Förbundsstyrelseledamot

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.