2012/04/01 bb-qwz9

På EK är det val av ny förbundsordförande

I år på Elevrådskongressen är det nyval av ny en förbundsordförande eftersom vår nuvarande ordförande Tobias Jobring avgår efter sitt tredje år som ordförande. Detta är en stor sak för organisationen då vår förbundsordförande fyller en mycket viktig funktion både i den strateigska ledningen av organisationen och i vårt politiska påverkansarbete.

Att välja en ny förbundsordförande är alltid förknippat med mycket känslor och åsikter. Därför försöker alltid Sveriges elevråd – SVEA göra valen så demokratiska som möjligt. För oss är det viktigt att alla kandidater får samma möjligheter och förutsättningar så att medlemmarna kan välja den kandidat som de tror skulle leda organisationen bäst utifrån deras olika kompetenser, kunskaper och erfarenheter.

Under kongressen kommer en debatt att hållas mellan de olika ordförandekandidaterna, här kommer medlemmarna får chansen att både höra vad kandidaterna har att säga samt ställa frågor. Allt för att själva kunna skapa sig uppfattningen om vem de vill ha till sin nästa förbundsordförande i två år framöver.

”- Båda kandidaterna är sjukt kompetenta och jag har stort förtroende för båda.  Jag ser fram emot valet för att få se vem som kommer att bli min efterträdare i denna otroligt coola organisation” säger nuvarande förbundsordförande Tobias Jobring

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.